Hem > Miljö och kvalitet

Kvalitet

…för Sundquist är att tillfredsställa kundernas behov av väl fungerande produkter
Ambitionen med vårt kvalitetsarbete är att uppnå största möjliga mervärde för kunden. Siktet är inställt på att överträffa kundens förväntningar. Varje leverans från Sundquist skall vara en rekommendation för kommande affärer.

…för Sundquist är ett aktivt arbete med ständiga förbättringar
Alla processer i verksamheten skall vara tydliga och ändamålsenliga. Den systematiska förbättringsprocessen skall vara vår viktigaste och mest lönsamma aktivitet. Därför är det ett strategiskt mål i vår verksamhet att ständigt förbättra våra processer med syftet att höja verksamhetens prestationsförmåga till nytta för alla intressenter. Våra satsningar på kvalitetsförbättrande åtgärder i hela dess vidd skall leda till bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet, konkurrensfördelar och ökad kundtillfredsställelse.

…för Sundquist är att skapa och utveckla goda relationer med leverantörer och samarbetspartners
Ömsesidigt skall vi förbättra funktion och effektivitet hos de processer som skapar mervärde. Vi väljer endast de leverantörer som har förmåga att uppfylla våra högt ställda kvalitetskrav – samma krav som vi har på oss själva när det gäller produktkvalitet, leveransprecision och ständiga förbättringar av prestanda.

Sedan 1996 är vi kvalitetscertifierade och sedan 1998 miljöcertifierade. Vi innehar idag certifikat enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949 för kvalitet samt ISO 14001 för miljö. Dessutom är vi sedan 2003 kvalitetscertifierade enligt Ford Q1 Preferred Quality Status.

iso 9001 sv

ISO TS 16949 2009

ISO TS 16949 2009

q-ford-ny

Miljöpolicy

Vi skall tillverka och marknadsföra våra produkter med största möjliga hänsyn tagen till en god miljöanpassning. Följande riktlinjer gäller för vår verksamhet:

- Våra medarbetare skall vara medvetna om att miljöhänsyn är en viktig förutsättning för lönsamhet och överlevnad i branschen.

- Användning av råmaterial och energi skall präglas av sparsamhet med naturresurser.

- Vi skall främst välja de leverantörer som uppfyller ställda miljökrav.

- Våra miljömål skall kommuniceras och erfarenheter tillvaratas så att ständiga miljöförbättringar i verksamheten åstadkommes.

- Miljölagar och kundspecifika miljökrav skall följas och uppfyllas med god marginal och vårt miljöarbete bedrivas med stor öppenhet mot alla intressenter.


Johnny Meltzer
Verkställande Direktör
Sundquist Components AB