Hem
> Material > Plaster

Plaster

Datablad

Floran av plaster är enorm och Sundquist tillhandahåller flertalet stansbara varianter.
ABS, Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Polyeten (PE), Polypropen (PP), Polystyren (PS), Polyvinylklorid (PVC), Teflon® (PTFE) m fl.
Vi har också ett brett program av cellplaster såsom Cellpolyeten (PE), Polyuretan (PUR), skummad PVC m fl.

Man delar in plaster i framför allt 3 varianter;
Konstruktionsplaster (hårda), Folier samt Cellplaster (mjuka).

Användningsområden för konstruktionsplaster är exempelvis:

 • Slagskydd
 • Glidytor (låg friktion)
 • Stödkomponenter
 • Mellanlägg
 • Distanser
 • Displayer (Akryl, Plexiglas)

Användningsområden för cellplaster är exempelvis:

 • Ljudabsorption
 • Isolering värme/kyla
 • Skydd
 • Mellanlägg
 • Distanser
 • Utfyllnader
 • Stödkomponenter
 • Emballage

För ljudabsorption och isolering för värme/kyla – se även fliken ljudabsorbenter/ljuddämpning.

Folier som exempelvis Polyesterfilm (Mylar®) används framförallt inom elektronikindustrin som isolationsmaterial. Se under fliken elektronikmaterial för mer information.