Hem
> Material > Ljudabsorbenter / Ljuddämpning

Ljudabsorbenter / Ljuddämpning

Datablad

Det finns olika kategorier av ljuddämpning; luftljudsisolering, stomljudsisolering samt luftljudsabsorption.

Förenklat kan man säga att luftburna ljud isoleras/absorberas av ett cellstrukturmaterial med plast- och/eller gummibas. De faktorer som spelar in är tjocklek, densitet (kg/m3) samt materialets uppbyggnad.

Stomljud (=vibrationer) orsakas av exempelvis en metallplåt som kommer i svängning och förhindras av antingen en s k sandwichkonstruktion (laminering av flera materialtyper), eller av ett tyngre material exempelvis bitumen (asfaltmatta).